top of page

Prisliste elkontroller utført i henhold til NEK 405 (2023)

Initierende timesats er NOK 1780,- per time – avrundet til nærmeste halve/hele time. Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.

 

Henvendelser per telefon og epost med behandling/ svar følger tilsvarende sats, men basert på intervaller a ett kvarter. Minstesats blir således ett kvarter.

For større prosjekter og ved faste kundeforhold kan det avtales særskilte satser.

Prisliste termografering av tavler

Definisjon: Som tavle er å regne; Ett gulvskap, ett sikringsskap, eller ett enkelt felt i en større tavle. Som eksempel kan en hovedtavle bestå av flere felt. Inntak regnes som ett felt.
 

Listen gjelder for gjennomføring av en kontroll på en og samme adresse. På adressen kan det gjerne være flere bygg. Geografisk er området begrenset innenfor «Stor-Oslo» - definert som Nedre Romerike, Oslo, Bærum og Asker. Oppdrag tas utenfor dette området også, men da med tillegg for transport og reisetid.
 

Prisene i matrisen under termografering forutsetter ett fremmøte på adressen. Det forutsettes også god aksess og rasjonell fremdrift. Videre inkluderer prisene skriftlig dokumentasjon etter kontrollen med opplisting av alle termograferte objekter og rapportering av eventuelle avvik.

Termofotografering

Antall tavler og pris:

1:   5700,-

2:   6190,-

3:   6190,-

4:   6780,-

5:   7060,-

7:    7570-

8:    7890,-

9:    8310,-

10:  8930,-
11:  9330,-

12:  9630,-

13:  9930,-

14:  10 590,-
15:  11 340,-

Større antall etter forespørsel.

Generelt: for alle typer oppdrag tilkommer utgifter til; Transport, særlige bompenger, parkeringsavgifter og lignende. Dette vil derfor bli avregnet særskilt. Alle priser på våre hjemmesider er oppgitt eksklusive 25 % merverdiavgift

Annen konsulentbistand / prosjektledelse / tredjeparts kontroll / boligsalgsrapport NS3600 del "D" / bistand ved kjøp og salg, etc.

Se prislisten for elkontroller; Initierende pris.
 

Generelt: Prisene for alle andre typer oppdrag enn ren termografering inkluderer ikke transport, særlige bompenger, parkeringsavgifter og lignende. Alle priser er oppgitt eksklusive 25% merverdiavgift.

bottom of page