• Elektrotermografering i samsvar med NEK405-1 – Vi utfører termografering av skjult varme, dokumenterer ulike forlegningsmåter, samt verifiserer ulike typer tap/ unaturlig varmeavgang osv. Tavleskap og underfordelinger skal alltid termograferes ved Elkontroll Næring. NEK405-3

  • Elkontroll bolig – i samsvar med NEK 405-2.

  • Elkontroll Næring – i samsvar med NEK405-3, inkludert termografering. Alt på ett sted – kun en leverandør.

  • Bistand ved kjøp av elektroanlegg i bolig – med feil, avvik og mangler.

  • Bistand for selger, gjerne før salg av bolig. Vi mottar oppdrag fra privatpersoner/ takstmenn/ eiendomsmeglere.

  • Bistand ved ut- og innflytting i næringsbygg – for evaluering av elektrisk anlegg – før og etter signering av kontrakter.

  • Sluttkontroll av produksjoner av nye elektriske anlegg. Oppdrag kommer fra elektroinstallatører/ tiltakshavere/ eller nye eiere.

  • Verifikasjon av nye og bestående elektriske anlegg. Alle som eier/drifter et elektrisk anlegg plikter å etterse disse.

  • Konsulentbistand og prosjektledelse for utbyggere, tiltakshavere, eiendomsbesittere. – Herunder også bistand for etablering og vedlikehold av lovpålagt Intern Kontroll for næringsdrivende og boligsameier.

  • Utreder-virksomhet – gjerne i tilknytning til ulykker/ vann- og brannskader/ fenomenskader med «uklart hendelsesforløp». Her gis bistand til både privatpersoner, næringsvirksomheter og forsikringsselskap.

Tjenester/ Hva kan vi tilby: