top of page

Tjenester/ Hva kan vi tilby:

 • Elektrotermografering i samsvar med NEK405-1 – Vi utfører termografering av skjult varme. Vi kan dokumentere ulike forlegningsmåter, samt verifisere ulike typer tap/ unaturlig varmeavgang osv.

 • NB! Tavleskap og underfordelinger skal alltid termograferes ved Elkontroll Næring. I henhold til normen NEK405-3

 • Elkontroll Bolig – i samsvar med NEK 405-2.

 • Elkontroll Næring – i samsvar med NEK405-3, inkludert termografering. Vi tilbyr; «Alt på ett sted – kun en leverandør.»

 • NEK405-20 Bistand ved kjøp av elektroanlegg i bolig – Vi foretar en evaluering av anlegget og avdekker mulige feil, avvik og mangler.

 • NEK 405-20 Bistand for selger, gjerne før salg av bolig. Vi foretar en deklarasjon av det elektriske anlegget før salg og klargjør informasjon med oversikt over tilstand og mulig risiko for kjøper/ nye eiere. Vi mottar oppdrag fra privatpersoner/ takstmenn/ eiendomsmeglere.

 • NEK 405-20 Bistand ved ut- og innflytting i næringsbygg – for evaluering av elektrisk anlegg – Før og etter signering av kontrakter.

 • NEK 405-20 Vi utfører uhildet tredjeparts sluttkontroll etter produksjoner av nye elektriske anlegg, eller utvidelser av bestående anlegg. Oppdrag kommer fra elektroinstallatører/ tiltakshavere/ eller nye eiere.

 • NEK 405-20 Verifikasjon av nye og bestående elektriske anlegg. Alle som eier/drifter et elektrisk anlegg plikter å etterse sine elektriske anlegg.

 • Konsulentbistand og prosjektledelse for utbyggere, tiltakshavere, eiendomsbesittere. – Herunder også bistand for etablering og vedlikehold av lovpålagt Intern Kontroll for alle typer næringsdrivende og boligsameier.

 • Utreder-virksomhet – gjerne i tilknytning til ulykker/ vann- og brannskader/ fenomenskader med «uklart hendelsesforløp». Vi gir bistand til både privatpersoner, men særlig også til næringsvirksomheter og flere ulike forsikringsselskap.

bottom of page