top of page

El-kontroll etter NEK 405-2 (Bolig), eller NEK 405-3 (Næring)

Hensikten med en Brannforebyggende el-kontroll Bolig etter NEK 405-2 er:

 

 • Sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke.

 • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr.

 • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare.

 • Kontrollere installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger

 • En elkontroll bolig og/eller eltakst vil også kunne gi rabatt på forsikringen. Men vel så viktig, er den trygghet du selv skal ha i din bolig..


Du får informasjon om den elektriske installasjonen, om elsikkerhet, hva du selv kan gjøre og om hva ditt ansvar i forbindelse med det elektriske installasjonen er.

 

For Elkontroll Næring – NEK405-3 - er kravene langt mer omfattende og inkluderer også termografering etter NEK 405-1. Vi er registrert for rapportering til FNO/FG-systemet.

El-takst – etter NEK405-20

Eltakst er en tilstandsrapport som gir en fyldig og objektiv vurdering av de elektrotekniske installasjonene i boligen/næringsbygget.
 

 • Du får vite hva det vil koste å utbedre eventuelle feil og mangler.

 • Som sikkerhetskontroll bør en eltakst gjennomføres en gang hvert femte år.

 • Ved skade gir en eltakst en vurdering av skadens omfang og antatt kostnad for utbedring.

 • Ved modernisering, utbygging og rehabilitering vil en eltakst kunne være til hjelp i planleggingsarbeidet, ved blant annet prisinnhenting og vurdering av pristilbud.

 • Kun eltakstmenn som er godkjent etter normen NEK405-20 sikrer deg en nøytral og riktig vurdering.

 • En eltakst gir kjøper og selger trygghet i forbindelse med eierskifte.


En elkontroll bolig og/eller eltakst vil også kunne gi rabatt på forsikringen. Men vel så viktig, er den trygghet du selv skal ha i din bolig.

Termofotografering etter NEK405-1

Vi gjør kontrollene med ingeniør godkjent/ sertifisert av Nemko.

Godkjente områder

Termo-fotografering, elektro for følgende objekter;
Boliger / leiligheter
Nærings- og industribygg
Verneverdige bygg
Aktuelle målinger på lavspenningsanlegg
Taksering av forsikringsskader

El-takst – etter NEK405-20 - Skadetakst/ Tilstands-/ Tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Eltakst kan være en tilstandsrapport som gir en fyldig og objektiv vurdering av de elektrotekniske installasjonene i boligen/næringsbygget.
 

 • Du får vite hva det vil koste å utbedre eventuelle feil og mangler.

 • Som sikkerhetskontroll bør en eltakst gjennomføres en gang hvert femte år.

 • Ved skade gir en eltakst en vurdering av skadens omfang og antatt kostnad for utbedring.

 • Ved modernisering, utbygging og rehabilitering vil en eltakst kunne være til hjelp i planleggingsarbeidet, ved blant annet prisinnhenting og vurdering av pristilbud.

 • Kun eltakstmenn som er godkjent etter normen NEK405-20 sikrer deg en nøytral og riktig vurdering.

 • En eltakst gir kjøper og selger trygghet i forbindelse med eierskifte.

bottom of page