El-kontroll

Hensikten med en el-kontroll er:

 

  • Sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke.

  • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr.

  • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare.

  • Kontrollere installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger.


Du får informasjon om den elektriske installasjonen, om elsikkerhet, hva du selv kan gjøre og om hva ditt ansvar i forbindelse med det elektriske installasjonen er.
 

El-takst

Eltakst er en tilstandsrapport som gir en fyldig og objektiv vurdering av de elektrotekniske installasjonene i boligen/næringsbygget.
 

  • Du får vite hva det vil koste å utbedre eventuelle feil og mangler.

  • Som sikkerhetskontroll bør en eltakst gjennomføres en gang hvert femte år.

  • Ved skade gir en eltakst en vurdering av skadens omfang og antatt kostnad for utbedring.

  • Ved modernisering, utbygging og rehabilitering vil en eltakst kunne være til hjelp i planleggingsarbeidet, ved blant annet prisinnhenting og vurdering av pristilbud.

  • Kun Nemko-godkjent eltakstmenn sikrer deg en nøytral og riktig vurdering.

  • En eltakst gir kjøper og selger trygghet i forbindelse med eierskifte.


En eltakst vil også gi rabatt på forsikringen. Men vel så viktig, er den trygghet du selv skal ha i din bolig.

Termofotografering

Vi gjør kontrollene med ingeniører godkjent av Nemko.

Godkjente områder

Termo-fotografering, elektro
Boliger / leiligheter
Nærings- og industribygg
Verneverdige bygg
Aktuelle målinger på lavspenningsanlegg
Taksering av forsikringsskader