Kort om oss

 • 100 % Uavhengig Takstmann/ Eltakstmann/ Elkontrollør/ Elektrotermografør

 • Frittstående Elektrokonsulent og Rådgiver uten økonomiske bindinger/ tilknytninger

 • Mer enn 45 års erfaring innen faget; Elektroteknikk – Elektriske anlegg.

 • Registrert, Autorisert elektroinstallatør i mer enn 25 år

 • Registrert i DSB sitt register som Faglig leder i virksomheten Nils Kristoffersen as

 • Mottok diplom som ferdig utdannet NEMKO-sertifisert Eltakstmann allerede i 1996.

 • Sertifisert i NEMKO som Eltakstmann trinn I; Bolig og små virksomheter i 1996 –

 • Sertifisert som Eltakstmann, trinn II; Industri og verneverdige bygg i 1998

 • Virksomheten er sertifisert i NEMKO - i henhold til ALLE kravene i normen NEK 405-4: Foretaksgodkjenning - Inkludert normens underdeler:

 • NEK 405-1 Termografi /

 • NEK405-2 Elkontroll Bolig /

 • NEK405-3 Elkontroll Næring

 • NEK 405-20 Eltakst/ Skadetakst/ Tvist og Reklamasjoner

 • Sertifisert i henhold til FSE forskriften.

 • Sertifisert i BVN Byggebransjens Våtromsnorm.

 • Sertifisert i NBF – Norges Brannvern Forening

 • Medlem i NEK/ Norsk Elektroteknisk Komite: NK219

 • Besitter ulike måleinstrumenter av høy kvalitet og følger rutiner for kalibrering.

 • Besitter et av landets mest avanserte termografikameraer.

 • Har et bredt kontaktnett av ressurspersoner.

 • Miljøvennlig – Kjører mest elektrisk og kollektivt – Alt etter behov og avstand!