Kort om oss

 • 100 % Uavhengig Takstmann/ Eltakstmann/ Elkontrollør/ Elektrotermografør

 • Frittstående Elektrokonsulent og Rådgiver uten økonomiske bindinger/ tilknytninger

 • Mer enn 40 års erfaring innen faget; Elektroteknikk – Elektriske anlegg.

 • Registrert, Autorisert elektroinstallatør i mer enn 20 år – Fra og med året 2013: Registrert i DSB sitt register som Faglig leder i virksomheten Nils Kristoffersen as

 • Mottok diplom som ferdig utdannet NEMKO-sertifisert Eltakstmann allerede i 1996. Sertifisert i NEMKO som Eltakstmann trinn I; Bolig og små virksomheter i 1996 – Sertifisert som Eltakstmann, trinn II; Industri og verneverdige bygg i 1998

 • Tilgang på mer enn 80 års erfaring i ”eget hus”.

 • Sertifisert i NEMKO - i henhold til kravene i normen NEK 405: Inkludert normens deler: NEK 405-1 Termografi / NEK405-2 Elkontroll Bolig / NEK405-3 Elkontroll Næring

 • Bedriften 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste oppebærer godkjenningen: NEK405-4 Foretaksgodkjenning.

 • Sertifisert i henhold til FSE forskriften.

 • Sertifisert i BVN Byggebransjens Våtromsnorm.

 • Sertifisert i NBF – Norges Brannvern Forening

 • Sertifisert i henhold til NTF – Norges Takseringsforbund sine krav.

 • Medlem i NTF – MNTF/ NTFO&A

 • Medlem i Norsk Elektroteknisk Komite NK219 (fra April 2018)

 • Besitter ulike måleinstrumenter av høy kvalitet og følger rutiner for kalibrering.

 • Besitter et av landets mest avanserte termografikameraer.

 • Har et bredt kontaktnett av ressurspersoner.

 • Miljøvennlig – Kjører mest elektrisk og kollektivt – Alt etter behov og avstand!