2 Sikre - Eltakst & Konsulenttjeneste – Fra 11/2019 en del av Nils Kristoffersen as

2 Sikre er summen av kompetanse og fagkunnskap, akkumulert gjennom en årrekke og syv ulike firma. Alltid uavhengig og uhildet i forhold til tredjepart. Vi har ingen økonomiske bindinger til noen parter. Det være seg i en tvist eller konflikt – eller ved en deklarasjon eller andre typer oppdrag. Vi står derfor fritt tilgjengelig for alle de som ønsker å gjøre bruk av vårt tjeneste-tilbud og vår kompetanse. Henning Bongard har stått bak ulike firma siden 1998 og hele tiden arbeidet for at det er en reell kunnskap om faget elektro som skal forvaltes i kontakt med kundene – med formål å dekke deres behov.

Fra januar 2015 fikk vi gleden av å implementere firmaet Eltakst & Konsulenttjeneste as. Fra 2020 er 2 Sikre fusjonert med firmaet Nils Kristoffersen as.

Dette fordi DLE – Det Lokale Eltilsyn – har krevet dette, med henvisning til sin tolkning av FEK §5. DSB utvikler og DLE forvalter og fortolker sitt relevnate lovverk – Vi må bøye oss for dette – DLE bidrar med sitt krav her til en mulig sammenblanding av roller, noe vi anser som meget uheldig.

 

Våre kjerneverdier er alltid å inneha stor faglig dyktighet og integritet – Og vi vi vil med dette garantere følgende: Er du kunde hos vår avdeling for elektroinstallasjon, kan vi ikke bistå deg med Eltakst. Motsatt: Har du vært kunde hos oss i forbindelse med Eltakst, må du gå til en av våre konkurrenter, hva gjelder elektroinstallasjon!

Vår målsetting er at rapporter som utarbeides skal kunne leses, forstås og aksepteres av alle parter - i enhver sak. Vi tildeles også oppdrag direkte fra domstolene - Det kan tyde på at vi lykkes med våre målsettinger.

Henning har arbeidet med elektrofaget siden 1975. Installatørpapirene mottok han 1996. NEMKO-godkjente Eltakstmann-papirer kom i 1996 og i 1998. Kopi av originalt diplom kan oversendes på forespørsel. Sertifikater må stadig fornyes og andre typer godkjenninger kommer stadig til: Eksempler er alt fra elektro-termografi og arbeider i Våt-rom, til arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

 

Firmaet 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste as har alltid vært en NEMKO-godkjent bedrift. Virksomheten innehar alle nødvendige sertifikater

Velg heller en DEKLARASJON – fremfor å få en REKLAMASJON – Skal du selge – bør du derfor bestille en DEKLARASJON av det elektriske anlegget.

Deklarasjonen koster svært lite i forhold til selve salget.  Et elektrisk anlegg er en komplekst sammensatt enhet i et bygg. En vanlig takstmann har ikke relevant kompetanse. Vi opplever mange konflikter der elektriske anlegg byr på overraskelser for nye eiere – Dermed blir det ofte stor misnøye med selve kjøpet. Advokater og rettsaker blir ofte resultatet – Blant annet fordi det ikke er lov til å avhende eiendom i strid med norsk lov. Det er likevel tillatt - om du får anlegget deklarert på forhånd – og betinger at deklarasjonen er lagt frem sammen med salgsoppgaven. Du har da gjort «ditt» hva gjelder å legge frem alle relevante opplysninger – Du kan da slippe lange og vanskelige krav om erstatninger. Snakk med oss om dette – Vi har all nødvendig kompetanse for å bistå!