2 Sikre - Eltakst & Konsulenttjeneste – Fra 11/2019 en del av Nils Kristoffersen as

2 Sikre er summen av kompetanse og fagkunnskap, akkumulert gjennom en årrekke og syv ulike firma. Alltid uavhengig og uhildet i forhold til tredjepart. Vi har ingen økonomiske bindinger til noen parter. Det være seg i en tvist eller konflikt – eller ved en deklarasjon eller andre typer oppdrag. Vi står derfor fritt tilgjengelig for alle de som ønsker å gjøre bruk av vårt tjeneste-tilbud og vår kompetanse. Henning Bongard har stått bak ulike firma siden 1998 og hele tiden arbeidet for at det er en reell kunnskap om faget elektro som skal forvaltes i kontakt med kundene – med formål å dekke deres behov.

Fra Januar 2015 fikk vi gleden av å implementere firmaet Eltakst & Konsulenttjeneste as. Fra og med 20. November 2019 er firmaet 2 Sikre a.s. fusjonert med firmaet Nils Kristoffersen as. 2 Sikre opphører som selvstendig firma fra denne dato og er dermed en avdeling i Nils Kristoffersen as.

Årsaken til fusjonen er krav fra DLE – Det Lokale Eltilsyn. DLE henviser til lovverket; FEK sin paragraf 5. Det er DSB som etablerer lovverket og DLE forvalter det. Vi er sterkt uenig med DLE og ser at det med oppfyllelse av kravet blir lagt til rette for sammenblanding av roller. Det liker vi dårlig.

 

Våre kjerneverdier er alltid å inneha stor faglig dyktighet og integritet – Og vi vi vil med dette garantere følgende: Er du kunde hos vår avdeling for elektroinstallasjon, kan vi ikke bistå deg med Eltakst. Motsatt: Har du vært kunde hos oss i forbindelse med Eltakst, må du gå til en av våre konkurrenter, hva gjelder elektroinstallasjon!

Vår målsetting er at rapporter som utarbeides skal kunne leses, forstås og aksepteres av alle parter - i enhver sak. Vi tildeles også oppdrag direkte fra domstolene - Det kan tyde på at vi lykkes med våre målsettinger.

Henning har arbeidet med elektrofaget siden 1975. Installatørpapirene mottok han 1996. NEMKO-godkjente Eltakstmann-papirer kom i 1996 og i 1998. Kopi av originalt diplom kan oversendes på forespørsel. Sertifikater må stadig fornyes og andre typer godkjenninger kommer stadig til: Eksempler er alt fra elektro-termografi og arbeider i Våt-rom, til arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

 

Firmaet 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste as har alltid vært en NEMKO-godkjent bedrift. Virksomheten innehar alle nødvendige sertifikater

Velg heller en DEKLARASJON – fremfor å få en REKLAMASJON – Skal du selge – bør du derfor bestille en DEKLARASJON av det elektriske anlegget.

Deklarasjonen koster svært lite i forhold til selve salget.  Et elektrisk anlegg er en komplekst sammensatt enhet i et bygg. En vanlig takstmann har ikke relevant kompetanse. Vi opplever mange konflikter der elektriske anlegg byr på overraskelser for nye eiere – Dermed blir det ofte stor misnøye med selve kjøpet. Advokater og rettsaker blir ofte resultatet – Blant annet fordi det ikke er lov til å avhende eiendom i strid med norsk lov. Det er likevel tillatt - om du får anlegget deklarert på forhånd – og betinger at deklarasjonen er lagt frem sammen med salgsoppgaven. Du har da gjort «ditt» hva gjelder å legge frem alle relevante opplysninger – Du kan da slippe lange og vanskelige krav om erstatninger. Snakk med oss om dette – Vi har all nødvendig kompetanse for å bistå!