2 Sikre - Eltakst & Konsulenttjeneste – en del av Nils Kristoffersen as

2 Sikre er summen av kompetanse og fagkunnskap, akkumulert gjennom en årrekke. Alltid uavhengig og uhildet i forhold til tredjepart. Vi har ingen økonomiske bindinger til noen parter. Det være seg i en tvist eller konflikt – ved en forsikringsskadesak - eller ved en deklarasjon av elektrisk anlegg - eller andre typer oppdrag. Vi står derfor fritt tilgjengelig for alle de som ønsker å gjøre bruk av vårt tjeneste-tilbud og vår kompetanse.

Litt historie: Januar 2015 fikk vi gleden av å implementere firmaet Eltakst & Konsulenttjeneste as. Fra og med 20. November 2019 er firmaet 2 Sikre a.s. fusjonert med firmaet Nils Kristoffersen as. 2 Sikre opphører som selvstendig firma fra denne dato og er dermed en del av firmaet Nils Kristoffersen as. Henning Bongard har stått bak ulike firma siden 1990 og hele tiden arbeidet for at det er en reell kunnskap om faget elektro som skal forvaltes i kontakt med kundene – Formålet er å dekke deres behov.

 

Våre kjerneverdier er alltid å inneha stor faglig dyktighet og integritet – Vi garanterer også følgende: Er du kunde hos vår avdeling for elektroinstallasjon, kan vi ikke bistå deg med Eltakst. Motsatt: Har du vært kunde hos oss i forbindelse med Eltakst, må du gå til en av våre konkurrenter, hva gjelder elektroinstallasjon! Dette kaller vi «Faglig integritet»

Vår målsetting er at rapporter som utarbeides skal kunne leses, forstås og aksepteres av alle parter - i enhver sak. Vi har også oppdrag for domstolene – Tingrett og Lagmannsrett. Det kan tyde på at vi lykkes med våre målsettinger.

Henning har arbeidet med elektrofaget siden 1975. Installatørpapirene mottok han 1996. NEMKO-godkjente Eltakstmann-papirer kom i 1996 og i 1998. Kopi av originalt diplom kan oversendes på forespørsel. Sertifikater må stadig fornyes og andre typer godkjenninger kommer stadig til: Eksempler er alt fra elektro-termografi og arbeider i Våt-rom, til arbeider i eksplosjons-farlige områder.

 

Firmaet 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste ved Nils Kristoffersen as har alltid vært en NEMKO-godkjent bedrift; NEK405-4. Virksomheten innehar alle nødvendige sertifikater.

TIPS: Velg heller en DEKLARASJON – fremfor å få en REKLAMASJON – Skal du selge – bør du derfor bestille en DEKLARASJON av det elektriske anlegget.

Den nye avhendingsloven (Fra 2022) pålegger selger et ganske omfattende opplysningsansvar. Det er sannsynlig at en selger trenger profesjonell hjelp til å opplyse om det elektriske anlegget i form av en deklarasjon. En slik rapport koster svært lite i forhold til selve salget.  Et elektrisk anlegg er en komplekst sammensatt enhet i et bygg. En vanlig takstmann har ikke relevant kompetanse. Mange konflikter oppstår der elektriske anlegg byr på overraskelser for nye eiere – Dermed blir det ofte stor misnøye med selve kjøpet. Advokater og rettsaker blir ofte resultatet –  Det ikke er lov til å avhende eiendom i strid med norsk lov – men det er likevel tillatt - om du får anlegget deklarert på forhånd – Det betinger at en deklarasjonen er lagt frem sammen med salgsoppgaven. Da har selgeren gjort det som er påkrevet hva gjelder å legge frem alle relevante opplysninger – Du kan med det slippe lange og vanskelige krav om erstatninger. Snakk med oss om dette – Vi har all nødvendig kompetanse for å bistå!